September 25, 2023

amenda_carciuma_drumPotrivit Poli?iei, persoanei care a pus cârciuma în drum i-a fost aplicat? o amend? contraven?ional? sever?, dup? ce s-a dovedit c? avea discern?mânt ?i deci cuno?tea urm?rile posibile ale faptei sale.

Surse din Poli?ie declar? c? autorul faptei încercase s? se sustrag? r?spunderii contraven?ionale, invocând o stare de nebunie temporar?.

“Am dovedit prin expertiz? psihiatric? faptul c? persoana care a pus cârciuma în drum nu era un om nebun, deci va trebui s? suporte rigorile legii”, sus?ine Ministrul de Interne.

De?i ini?ial cel care pusese cârciuma în drum fusese considerat ?icnic pentru blocarea traficului de o asemenea manier?, comisia de psihiatri a demonstrat c? acesta avea discern?mânt în clipa în care a pus cârciuma în drum.

Comments are closed.