September 25, 2023

Ascensiunea lui Jupiter

jupiter ascending

Peste 4 zile in data de 6.02.2015 in cinematografele din Romania incepe sa ruleze filmul  Ascensiunea lui Jupiter (Jupiter Ascending).

Asa cum bine stiti premiera acestui film a fost stabilita initial pentru luna Iulie 2014 dar Warner Bros a decis sa o amane pentru Februarie 2015 deoarece au dorit ca efectele speciale sa fie realizate cat mai bine.

Filmul Ascensiunea lui Jupiter  creaza un spatiu in care omenirea se afla pe o treaptă inferioară a universului, cu posibilități infinite de evoluție.

Ființe superioare ne supraveghează de pe diverse planete si un conflict se declanșează datorită prezenței pe Pământ a unei femei, o emigrantă din Rusia(Mila Kunis), care este femeie de serviciu, dar posedă acelasi bagaj genetic ca al unei puternice ființe extraterestre, numită “Regina Universului”. Numai când Caine (Channing Tatum), un fost soldat modificat genetic, ajunge pe Pământ pentru a o găsi, Jupiter începe să întrevadă destinul ce i s-a hărăzit: semnătura ei genetică o face următoarea pe lista unei extraordinare moşteniri în stare să readucă echilibrul în cosmos.

Asa cum declara scenaristul Neville Kiser acum cateva zile(30 Ianuarie 2015 dupa vizionare), filmul Ascensiunea lui Jupiter se adreseaza in general adolescentilor si fanilor acestui gen.

Eng.

Jupiter Ascending Ascensiunea lui Jupiter

Over four days in theaters on 06/02/2015 in Romania begin to play the movie Rise of Jupiter (Jupiter Ascending).

As you well know the premiere of the film was initially set for the month of July 2014, but Warner Bros. decided to postpone to February 2015 because they wanted special effects to be achieved as well.

Jupiter Ascending film creates a space where humanity is on a lower rung of the universe with infinite possibilities of evolution.

Superior beings watching us from various planets and a conflict is triggered by the presence of a woman on Earth, an immigrant from Russia (Mila Kunis), who is a maid, but retain the same genes as a powerful alien beings called “Queen of the Universe “. Only when Caine (Channing Tatum), a former soldier GM arrives on Earth to find it, Jupiter began to see what destiny has in store: its genetic signature does next on the list of extraordinary legacy able to restore balance in the cosmos.

As writer Neville Kiser said a few days ago (January 30, 2015 after watching the movie), the film Jupiter Ascending general targets teenagers and fans of this genre.

Comments are closed.