September 26, 2018

Cercetătorii australieni spun că grăsimea ar trebui considerată al şaselea gust primar, pe lângă dulce, sărat, acru, amar şi umami, şi susţin că descoperirile dintr-un nou studiu ar putea ajuta la combaterea obezităţii.

grăsimea

 

“Dovezile pe care le avem acum sunt clare şi îndeajuns de copleşitoare pentru a numi grăsimea un gust”, a declarat Russell Keast de la Universitatea Deakin din Melbourne, informează theguardian.co.uk.

O echipă de cercetători de la Universitatea Deakin a publicat un articol în Flavour Journal în care susţine că al şaselea gust primar este grăsimea.

În ciuda faptului că grăsimea a fost catalogată drept un gust în anul 330 înaintea erei noastre de către Aristotel, în timpurile moderne a fost asociată cu textura, eliberarea de arome şi proprietăţile termice ale mâncării şi nu cu simţul gustului.

Pentru foarte mult timp, doar patru gusturi primare au fost luate în considerare, iar umami a fost acceptat abia în 2002.

Pentru ca grăsimea să fie considerată un gust, trebuie să îndeplinească cinci criterii.

În articolul “Is Fat the Sixth Taste Primary? Evidence and Implications”, profesorul Keast descrie cum grăsimea îndeplineşte aceste criterii, care includ condiţia ca limba să aibă receptori pentru detectarea acizilor graşi.

Cercetătorii cred că aceste descoperiri ar putea fi utile în lupta împotriva obezităţii la nivel mondial.

Un studiu anterior al aceleiaşi echipe, care a fost efectuat pe 500 de voluntari timp de mai mulţi ani, a arătat că oamenii care sunt sensibili la gustul grăsimii mănâncă mai puţin.

“Trebuie să punem mult mai multă grăsime în testele pe care le efectuăm pe oameni obezi şi supraponderali pentru ca aceştia să o poată identifica, comparativ cu cazul persoanelor cu o greutate normală. Există această relaţie cu dieta care pare să fie foarte importantă”, au spus cercetătorii în articolul publicat în revista Flavour Journal.

 

Sursa: MEDIAFAX

 

Eng.

 

“The evidence we have now are clear and overwhelming enough to be called fat taste,” said Russell Keast from Deakin University in Melbourne, inform theguardian.co.uk.

A team of researchers from Deakin University published an article in the Journal Flavour argues that the sixth primary taste is fat.

Although fat was classified as a taste in 330 BC by Aristotle in modern times has been associated with texture, flavor release and thermal properties of food and not with the sense of taste.

For a long time, only four primary tastes were considered, and umami was accepted only in 2002.

Because fat is considered taste, must meet five criteria.

In the article “Fat Is the Sixth Primary Keys? Evidence and Implications”, Professor Keast describes how fat meet these criteria, including the language provided that have receptors for detecting fatty acids.

Researchers believe that these findings may be useful in combating obesity worldwide.

A previous study of the same team, which was conducted on 500 volunteers over many years has shown that people who are sensitive to the taste of eating less fat.

“We must put much more fat in the tests that you perform overweight and obese people so that they can identify, compared with people with normal weight. There is this relationship with diet seems to be very important,” the researchers said in an article published in the journal Flavour Journal.

Incoming search terms:

  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 HuCPMETIZxPxZFKTUz6eSSvZWXCcWpgNmP99de-FiiAn4h4JprTVgDuqffSIge8V 4ca74f402e13674e20961658a9aeb2fdb7e79f7e&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1839 yT7BsEI9hUglTyf1Ez3-OY0_867cniVeNKvx4UIE29stUVnY841ae7OC6e7u8eUm 1ef550706fb58e3282b7a5aaa90c3817c5412c18&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1836 ZSSrVVSWvpv7k0zXfxYpFGq5UJc0nb4rnPv9KuXLwoGPJRbLV3ntYo5xFbrnLYH- 67aca33fba456e3382c9f9230109c0822f0106f1&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1836 tmt0VyqjoU5lqL59VnqXC7Ze5cA0kyrW1WmATIyhuDkvsBGhN7fEpZzhtauqlw9C 05340c4ae0c0e072480b01c00a55b721f36ab762&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1835 3T_ynabT6CjSeFAngHrjRC0vwTqRW9LVLNMPBUHKHF_lvhTL3xuYr3hjMj68_gLC 10eea98c480e949c767f8d1202edf635a5566d0a&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1834 59wtL3k5KDx808KshRICd9F0y0Jsm5WoqDbSXWtimr2gr096hPDCJGFNtQv8GX0b a91801d24a9188183d619511fecf66a08698bbb3&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 lbdfYCTOH2SkV7JeU3PIxOu8SQc6vYFNiQzS2lfOwIuOjTTKilvLJXIRtcxXLjD9 981a4d42de4a9042a2549f66cc604b35970d5038&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 kZRZhuvPeYIoih8K_E74WwDKi2Vtdq5ErFv0J_XsULSg0qTv817fxAECP9IC4Ouv 4ed0675d4172b764fd4aa09a30c0162a294880fd&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 KErkA9DrJhdTOU8XyV4x2vq1tPzHdYazOF2EuaMrKG8S9BA4kgC1X4kKMhzGX1KX 1d5cd5d557f70541ba0582835ca568b1e2e5c141&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1840 _XodaOlvJWhmZTL65JyS3-qsTjCUtr53oFu9H1BQ7nS6tQPTO3i81JO2XxMi9NYK eefc72cf33f46b1c2fc988d684e64651d9810c89&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme

Comments are closed.