December 4, 2021

mii_de_romani_plagiat_sms_craciunUn nou scandal de plagiat risc? s? afecteze grav imaginea ??rii noastre, dup? ce un articol incendiar publicat în revista Nature îi acuz? pe mii de români c? au copiat cuvânt cu cuvânt de pe Internet un SMS cu ur?ri de S?rb?tori, f?r? ca autorul acestuia s? fie indicat în bibliografie.

Potrivit exper?ilor, mul?i dintre români au încercat s? ascund? urmele actului de plagiat, aducând modific?ri SMS-ului ini?ial: “Câ?iva dintre ei, probabil cei mai versa?i în furtul intelectual, au înlocuit ‘lumin?’ cu ‘armonie’, sau ‘al?turi de cei dragi’ cu ‘în sânul familiei’, dar ideea textului a r?mas aceea?i iar notele de subsol lipsesc cu des?vâr?ire. Nicio publica?ie cotat? academic nu ar accepta un asemenea SMS cu ur?ri

Comments are closed.