January 15, 2019


un_buzoian_si-a_curatat_singur_zapadaRevenirea iernii afecteaz? grav jude?ul Vaslui! Chiar în acest moment, numero?i localnici sunt izola?i în birturile s?te?ti

 

, cei mai mul?i dintre ei fiind incapabili s? desz?pezeasc? toate cele ?apte c?r?ri pe care, în mod normal, s-ar întoarce acas?. 

Autorit??ile sunt ?i ele cople?ite de num?rul enorm de c?r?ri care ar trebui cur??ate pentru ca s?tenii s? poat? fi reuni?i cu familiile lor. “Gândi?i-v?, doar în acest birt sunt 40 de mu?terii, ?i fiecare dintre ei pleac? de obicei acas? pe ?apte c?r?ri, unii chiar pe mai multe. Ar trebui s? desz?pezim, a?adar, minimum 280 de c?r?ri

Comments are closed.