September 25, 2023

fuego_gandac_tinereteZvonurile urâte despre trecutul tumultuos al lui Fuego par a fi adev?rate, un prieten relatând c? în copil?rie cânt?re?ul ar fi rupt aripile unui gând?cel.

“Am ie?it de la gr?dini?? ca în fiecare zi, de ?ineam frumos de mânu??, cum ne mai ?inem ?i acum uneori când ne plimb?m prin Her?str?u. Ei, atunci l-am v?zut pe Fuego prinzând un gând?cel. Am fost îngrozit când am v?zut c? îi rupe aripioarele, mi-au dat lacrimile. El p?rea s? aib? o pl?cere sadic? din asta. N-am mai vorbit o perioad? cu el”, sus?ine Manuel Rotaru, prietenul din copil?rie al lui Fuego.

Ceilal?i prieteni din anturajul lui Fuego sus?in c? artistul ascunde o latur? foarte întunecat?, pe care o scoate la iveal? la be?ie.

“Am auzit ?i c? ar fi t?iat o g?in?, de?i nimeni nu l-ar crede în stare de a?a ceva. Acum, îns?, c? am aflat ?i povestea cu gând?celul, parc? nu mi se mai pare imposibil”, sus?ine un al prieten al artistului, care a preferat s? r?mân? anonim, din pudoare.

Comments are closed.