May 20, 2022

Un ONG care lupt? pentru drepturile animalelor a lansat o campanie prin care vrea s? combat? intoleran?a românilor fa?? de cocalari. Inspira?i de o campanie de acum câ?iva ani, ong-i?tii încearc? s? lanseze ideea c? te na?ti cocalar, nu devii cocalar. campanie_cocalari

No Comments

You must be logged in to post a comment.