September 25, 2023

Din seria patentelor trăznite care s-ar putea să nu devină niciodată produse de serie vă aducem în atenție un gadget cel puțin dubios de la Google. 

 

Gigantul internetului ne-a bucurat cu numeroase invenții interesante în ultimul timp. Unele nu au avut atât de mult succes pe cât se aștepta (cum ar fi Google Glass), dar altele sunt de-a dreptul magnifice (Project Ara, de exemplu).

 

Totuși, s-ar părea că toate mințile luminate din acea companie nu au numai idei geniale. Una dintre cele mai ciudate vine sub forma unui brevet, obținut recent de Google.

 

”Dispozitivul de înlăturare a mirosurilor”, ilustrat mai jos, a fost proiectat pentru a ”emite o aromă în funcție de paramerii detectați”, dar asta nu e tot.

 

Gadgetul ar urma să detecteze temperatura corpului, ritmul cardiac, dar și alți factori, pentru a determina dacă mirosurile corporale depășesc limita acceptabilă în cazul în caare utilizatorul muncește prea mult.

 

În urma acestei analize, dispozitivul ar urma să împrospăteze atmosfera cu un parfum special creat pentru a acoperi mirosul de transpirație. Mai mult, gadgetul ar putea chiar să localizeze prietenii, pentru a-ți spune cum să-i eviți în drumul spre casă.

 

Invenția Google poate dispensa parfurm și pe baza unui program special, ”inspirat” din activitățile de pe rețelele sociale, din calendarul electronic și din ”istoricul transpirației”.

 

Este foarte puțin probabil ca pantentul Google să se transforme într-un produs de serie, dar existența lui ne-ar prii zilele călduroase de vară, petrecute în mijloacele de transport public în comun din România.

google-stank-patent-2015-02-13-02

 

Sursa: Playtech.ro

 

Eng.

 

The series of wacky patents that may never become series products we bring to your attention a doubtful gadget from Google.

Internet giant we enjoyed many interesting inventions lately. Some were not so successful as expected (such as Google Glass), but others are downright magnificent (Ara Project, for example).

However, it would seem that all the brilliant minds of that company not only brilliant ideas. One of the strangest comes in the form of a patent obtained recently by Google.

“The removal of odors”, shown below, was designed to “issue a flavor depending on the parameters of detected”, but that’s not all.

The gadget would detect body temperature, heart rate, and other factors to determine whether body odors beyond acceptable limits if the user caare working too hard.

Following this analysis, the device would freshen a particular fragrance created to cover the smell of sweat. Moreover, the gadget could even locate friends, to tell you how to avoid the way home.

Google can dispense parfurm invention and based on a special program, “inspired” activities on social networks, electronic calendar and “sweat history”.

It is very unlikely that Google pantentul to turn into a serial product, but we would to Part existence of hot summer days, spent in public transport share of Romania.

Comments are closed.