April 19, 2021

nicolae-ceausescuCunoscutul dictator Nicolae Ceau?escu a împlinit ast?zi frumoasa vârst? de 95 de ani. Acesta a s?rb?torit ziua al?turi de sinistra lui so?ie ?i câ?iva apropia?i la re?edin?a sa din Cuba.

La mul?i ani i-au cântat, pe dou? voci, cunoscu?ii cantautori Elvis Presley ?i Michael Jackson, afla?i ?i ei la un resort de lux din preajm?. “Ma simt bine, în form?, cred c? a? putea tr?i pân? la 100 de ani. Ve?ti din ?ar? nu prea primesc dar nici nu m? prea intereseaz? politica”, a spus Ceau?escu.

Acesta a precizat c? nu inten?ioneaz? s? se mai întoarc? în România sau s? candideze la pre?edin?ie, precizând c? i-au ajuns cele 6 mandate. “Am aflat c? PCR-ul a r?mas pe mâini bune, tot comuni?tii au fost la putere ?i uite, lucrurile merg bine. S?-i transmite?i salut?ri lui Dan Voiculescu ?i s?-i spune?i s? mai trimit? ni?te bani”, a încheiat dictatorul român.

Comments are closed.