December 4, 2021

bon-fiscal

În şedinţa de guvern din data de 28 ianuarie 2015 a fost aprobată ordonanţa privind organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale. Textul supus aprobării a fost îmbunătăţit în urma dezbaterilor publice, principalele noutăţi fiind:

· Extinderea dreptului de participare pentru persoanele de toate vârstele (s-a renunţat la pragul minim de vârstă de 18 ani).

· Nerestricţionarea la un singur bon fiscal/extragere/persoană.

· Ordonanta mai prevede ca începând cu 1 martie, în cazul refuzului agentului economic de a emite și înmâna bon fiscal, cumpărătorul să poată să nu achite bunul dobândit sau serviciul prestat, având în vedere că o tranzactie nefiscalizată nu reprezintă altceva decât o încălcare a legii. Așadar, cumpărătorul poate păstra bunul fără să îl mai plătească în cazul unui refuz al agentului economic de a emite bon fiscal.

Reamintim că în cadrul Loteriei bonurilor fiscale se vor efectua extrageri a două valori, respectiv:

· un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fără subdiviziunile leului, și

· data emiterii bonului.

Toţi posesorii de bonuri fiscale care îndeplinesc cumulativ cele două condiţii de mai sus sunt invitaţi, în decurs de 30 de zile, să se prezinte la orice unitate ANAF pentru a depune bonul fiscal în original. Loteria Bonurilor Fiscale, aşa cum a fost aprobată de Guvern, NU necesită înregistrarea bonurilor pe nici un site. În cazul câştigătorilor, aceştia vor avea de făcut un SINGUR drum, la ANAF, în momentul depunerii originalului.

Notă:

Prima extragere va avea loc pe data de 13 aprilie 2015 (a doua zi de Paşte), fondul de premiere fiind de 1.000.000 lei.

Valoarea premiilor individuale se stabileşte prin împărţirea fondului de premiere la numărul de bonuri fiscale revendicate în termen. În funcţie de numărul de bonuri fiscale revendicate, valoarea premiilor unitare poate ajunge şi la 1.000.000 de lei.

sursa: M.F.

The government meeting of 28 January 2015 approved the ordinance on the organization Lottery tax bills. The text submitted for approval has been improved following the public debates, the main novelties are: · Extending the participation for people of all ages (up to the minimum age of 18).

· Not restricted to a single tax receipt / extraction / person.

· Ordinance also provides that as from 1 March, the refusal to issue trader and hand receipts, the buyer can not pay the goods acquired or services, given that a transaction not taxed are nothing but a violation of the law . So buyer can keep paying the property without him if a trader’s refusal to issue a tax receipt.

Recall that in the lottery tax bills will be made drawing of two values, namely:

· A number from 1-999, representing the amount of the tax bill without subdivisions lion

· Date of issue of the warrant. All holders of tax receipts that meet the two conditions above are invited, within 30 days, to come to any unit NAFA to submit the original purchase receipt. Lottery tax bills, as approved by the Government, does not require registration voucher on any site. For the winners, they will have done one way, NAFA, when filing the original. Note:

The first drawing will take place on 13 April 2015 (Easter Monday), the prize of 1,000,000 lei.

The value is determined by dividing the individual awards the prize pool to the number of vouchers within the claimed tax. Depending on the number of tax receipts unclaimed prizes unit value can reach up to 1,000,000 lei.

Comments are closed.