April 19, 2021

Nokia HERE Maps a primit un nou update, care adaugă suport pentru câteva noi ţări, actualizează hărţile deja existente şi adaugă de asemenea funcţionalitate nouă. Întrucât versiunea deja disponibilă era aproape neschimbată încă de la varianta beta scăpată pe internet în toamna lui 2014.

Noul HERE Maps include şi îmbunătăţiri la nivel vizual, oferind o mai bună afişare a elementelor pe hartă. Cea mai bună parte este faptul că update-ul este complet gratuit.

HERE Maps

Utilizatorii de Android şi Windows Phone care folosesc HERE Maps vor primi astfel suport pentru hărţi în Cipru, Mayotte şi Zimbabwe. Aceste regiuni nu erau incluse în versiunile anterioare de hărţi de la Nokia. De asemenea, hărţile pentru Comoros, Djibouti, Eritrea, Fiji, Gmabia, Liberia, Madagascar, Sierra leone şi Somalia au fost mult îmbunătăţite, oferind o mai bună localizare pe drumurile principale şi informaţii în plus precum o mai bună identificare a teritoriilor locuite.

 

Modul în care sunt afişate apele pe HERE Maps a fost îmbunătăţit, lacurile şi râurile fiind acum mult mai uşor de recunscut. Câteva regiuni noi au primit şi suport pentru crearea de rute cu ajutorul transportului în comun. Este vorba despre Kaohsiung, Taipei, Curitiba, Rio de Janeiro, Sao Paulo şi Singapore. Utilizatorii pot acum să stabilească trasee folosind liniile de metrou, tramvai şi tren disponibile.

 

Spre diferenţă de actualizările altor aplicaţii prin intermediul Google Play Store, Nokia a ales să recurgă la un proces diferit. Aplicaţia va trimite utilziatorilor o notificare, care va porni apoi procesul de descărcare a datelor noi. De asemenea, nu toţi utilizatorii primesc noul Nokia HERE Maps simultan. Probabil că aplicaţia în sine nu primeşte atât de multe modificări, noutăţile fiind mai degrabă legate de hărţi. Deşi a fost anunţată şi o variantă pentru iOS a noii versiuni de HERE Maps cu o lansare programată înainte de finalul lui 2014, Nokia nu a mai oferit detalii despre aceasta în ultima vreme.

 

Sursa: go4it.ro 

 

Eng.

Nokia HERE Maps received a new update that adds support for several new countries, update existing maps and also adds new functionality. Since version already available was almost unchanged since the beta dropped on Internet in autumn 2014.

HERE Maps New enhancements include visual, offering a better display items on the map. The best part is that the update is completely free. Android and Windows Phone users who use such HERE Maps will receive support for Cyprus maps, Mayotte and Zimbabwe. These regions were not included in previous versions of maps from Nokia. Also, the maps for Comoros, Djibouti, Eritrea, Fiji, GMAB, Liberia, Madagascar, Sierra Leone and Somalia have been greatly improved, providing a better location on the main roads and additional information such as a better identification of territories inhabited.

 

How are displayed on HERE Maps waters has been improved, lakes and rivers is now much easier recunscut. Several new regions have received support for creating routes using public transport. It’s Kaohsiung, Taipei, Curitiba, Rio de Janeiro, Sao Paulo and Singapore. Users can now establish routes using metro lines, tram and train available.

 

Unlike other applications updates via Google Play Store, Nokia chose to use a different process. The application will send a notification utilziatorilor, which will then start downloading the new data. Also, not all users receive the new Nokia HERE Maps simultaneously. Perhaps the application itself does not receive so many changes, but rather related news maps. Although it was announced and a version for the new version of iOS HERE Maps with a launch scheduled before the end of 2014, Nokia did not offer details about this lately.

 

Comments are closed.