September 25, 2023

microsoft outlook

 

Printr-o decizie neaşteptată, Parlamentul European, în interiorul instituţiei şi printre angajaţi, a interzis utilizarea noii aplicaţii Microsoft Outlook.

 

 Nu au trecut decât câteva săptămâni de la reinventarea aplicaţiei Microsoft Outlook. Respectiva procedură a avut loc la scurt timp după achiziţia aplicaţiei de email Acompli de către Microsoft. La o privire mai atentă, noul Outlook este Acompli cu numele schimbat. Deşi respectiva aplicaţie gratuită este foarte populară pe Google Play şi Apple AppStore, se pare că nu este cea mai potrivită soluţie într-un context guvernamental.

 

 Pe motiv că nu oferă un nivel de securitate suficient, Parlamentul European a decis interzicerea utilizării aplicaţiei Microsoft la nivel intern. Pentru că o astfel de decizie trebuie argumentată ca să nu pară subiectivă, oficialii instituţiei au afirmat că există două probleme majore cu noul Outlook. În primul rând, este inadmisibil faptul că partajează parolele de la conturile voastre de email cu Microsoft. În al doilea rând, nu ar trebui ca emailurile utilizatorilor să fie stocate pe un server terţ la care Parlamentul European nu are acces.

 

 Anunţul descris mai sus a fost făcut intern prin intermediul unui email cu un limbaj destul de grav. ,,Vă rugăm să nu instalaţi această aplicaţie, iar în cazul în care aţi făcut-o deja pentru mail-ul vostru corporate PE, vă rugăm să o dezinstalaţi imediat şi să vă schimbaţi parola.” Această decizie a Parlamentului European vine la câteva zile după ce Universitatea din Wisconsin a anunţat interzicea utilizării aceleiaşi aplicaţii atât de către studenţi cât şi de către profesori din aceleaşi motive.

Aparent, cei de la Microsoft sunt mulţumiţi de nivelul de securitate oferit de aplicaţie, dar dacă nu vor răspunde la sesizările destul de importante descrise mai sus, riscă să piardă un număr important de utilizatori.

 

Sursa: Playtech.ro

 

Eng.

Through an unexpected decision, the European Parliament, within the institution and among employees, prohibited the use of new applications Microsoft Outlook.

There have been only a few weeks of reinventing the Microsoft Outlook. This procedure took place shortly after purchase acomplia email application by Microsoft. At a closer look, new name Acomplia Outlook is changed. Although that is very popular free app on Google Play and Apple AppStore, it seems that it is not the best solution in a government context.

The reason it does not provide a sufficient level of security, the European Parliament decisinterzicerea use Microsoft application internally. For such a decision must be substantiated as not seem subjective, institution officials stated that there are two major problems with the new Outlook. First, it is unacceptable that share passwords from your email accounts with Microsoft. Secondly, users should not be stored emails on a third server to which Parliament has no access.

The notice described above was done internally via email with a language quite seriously. ,, Please do not install this application, and if you already have for your corporate mail PE, please uninstall it immediately and change your password. “This decision of the European Parliament comes days after the University of Wisconsin announced forbidding use the same applications as the students and the teachers for the same reasons.

Apparently, the people at Microsoft are satisfied with the level of security provided by the application, but if they do not respond to complaints fairly significant described above, risks losing a significant number of users.

 

Comments are closed.