October 27, 2021

646x404

În acest sezon estival, în Mamaia, dar și în alte stațiuni de pe litoralul românesc, sunt așteptați mai mulți turiști decât anul trecut, potrivit estimărilor reprezentanților agențiilor de turism. Acest lucru este motivat atât de deciziile Guvernului de reducere a TVA de la 24 la 9%, introducerea voucherelor de vacanță, cât și de acțiunile de promovare organizate de Asociația Litoral – Delta Dunării (ALDD). ”S-a încheiat un nou prag de reduceri pentru perioada de Early Booking și, comparativ cu anul trecut, în aceeași perioadă, vânzările sunt duble. Asta ne face să credem că pe litoral vor ajunge în vară mai mulți turiști decât anul trecut”, a spus președintele Regiunii Sud-Est a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) în cadrul unei conferințe de presă organizate ieri, la hotelul Iaki din Mamaia, Aurelian Marin. De asemenea, el a mai anunțat că cele mai căutate stațiuni în preferințele românilor sunt Mamaia, Eforie, Saturn și Venus. Alți 3.000 de turiști israelieni sunt așteptați să ajungă în această vară pe litoral, după ce compania aeriană Blue Air va introduce două chartere pe săptămână de la Tel Aviv la Aeroportul Internațional ”Mihail Kogălniceanu”.

MAMAIA, GAZDA CAMPIONATULUI MONDIAL DE BOB PE ROTILE? Pe lângă evenimentele organizate anual în stațiune și la târgurile de promovare din țară și din străinătate, stațiunea Mamaia continuă acțiunile de promovare folosind toate mijloacele de expunere la care poate apela. Cea mai recentă inițiativă a ALDD constă în susținerea pe care asociația o acordă echipei de bob a României. Pe lângă expunerea pe care stațiunea Mamaia a avut-o în cadrul Cupei Mondiale, prin bobul echipei care a purtat mesajul ”Holidays in Mamaia, Romania!”, acțiunea de promovare continuă. Asociația Litoral – Delta Dunării și Federația Română de Bob și Sanie au încheiat un contract de colaborare în vederea depunerii candidaturii stațiunii Mamaia pentru a găzdui Campionatul Mondial de Bob pe Rotile, în 2016. Proiectul ar urma să atragă pe litoral mai mulți turiști în iunie, când stațiunea nu are un grad de ocupare foarte mare. ”În măsura în care se va organiza Campionatul Mondial de Bob la Mamaia, estimăm că 2.000 – 2.500 de participanți din străinătate vor veni în Mamaia special pentru această competiție”, a spus Marin. Președintele ALDD, Corina Martin, a anunțat că dosarul candidaturii va fi depus și va cuprinde un film oficial de prezentare a stațiunii. ”ALDD surprinde din nou printr-un proiect inedit de promovare internațională. Continuă seria de evenimente internaționale cu o campanie ce vizează susținerea unui sport de iarnă, dar care poate transforma Mamaia în gazda Campionatului Mondial de Bob pe Rotile”, a afirmat Martin. Ea a adăugat că organizarea acestui eveniment ar aduce venituri pentru comunitate, dar și o mai bună vizibilitate și promovare a stațiunii Mamaia ca destinație de vacanță. Dacă stațiunea va găzdui campionatul, pe bulevardul principal ar urma să fie montată o pistă pe roți pe care concurenții ar participa la competiție, însă mai multe detalii vor fi stabilite de Federația Română de Bob, dacă evenimentul va ajunge la Mamaia.

sursa: telegrafonline.ro

In this summer, in Mamaia, but also in other Romanian seaside resorts are expected more tourists than last year, according to estimates of representatives of travel agencies. This is motivated both by Government decisions VAT reduction from 24 to 9%, the introduction of holiday vouchers and promotional actions organized by the Seaside – Danube Delta (ALDD). “He established a new threshold for the period of Early Booking discount and compared with last year in the same period, sales are double. That makes us think that will reach seaside summer more tourists than last year, “said President Southeast Region of the National Association of Travel Agencies (ANAT) at a press conference yesterday at the hotel Iaki Mamaia, Aurelian Marin. He also announced that the most popular resorts in the Romanians’ preferences are Mamaia, Eforie, Saturn and Venus. Other 3,000 Israeli tourists are expected to arrive this summer at the seaside, after the airline Blue Air will introduce two weekly charter flights from Tel Aviv International Airport “MK”.

Mamaia, HOST WORLD CHAMPIONSHIP OF BOB on wheels? In addition to annual events in the resort and promotional fairs in the country and abroad, continues the promotion Mamaia using all means which may appeal exposure. The latest initiative is to support ALDD that the association attaches bobsled team of Romania. In addition to exposure to Mamaia has had in the World Cup, the team wore grain message “Holidays in Mamaia, Romania!” Promotion action continues. Coast Association – Romanian Danube Delta and Bob and Luge Federation concluded a cooperation agreement in order to submit Mamaia candidacy to host the World Championship Bob Gates, in 2016. The project is expected to attract more tourists beach in June, when the resort does not have a very high occupancy rate. “To the extent that the World Championship will be organized Mamaia Bob, we estimate that 2000-2500 participants from abroad come in Mamaia specifically for this competition,” said Marin. President ALDD, Corina Martin, announced that the application file will be submitted and will include a presentation official film of the resort. “ALDD surprise again with a new project of international promotion. Continuing the series of international events with a campaign aimed at supporting a winter sport but can turn Mamaia in World Cup host Bob on wheels, “said Martin. She added that this event would bring benefits to the community, and better visibility and promotion of Mamaia as a holiday destination. If the resort will host the championship, the main avenue would be mounted on a wheeled track competitors would enter the competition, but more details will be determined by the Romanian Federation of Bob, if the event will reach Mamaia.

Comments are closed.