October 27, 2021

Cercetătorii australieni spun că grăsimea ar trebui considerată al şaselea gust primar, pe lângă dulce, sărat, acru, amar şi umami, şi susţin că descoperirile dintr-un nou studiu ar putea ajuta la combaterea obezităţii.

grăsimea

 

“Dovezile pe care le avem acum sunt clare şi îndeajuns de copleşitoare pentru a numi grăsimea un gust”, a declarat Russell Keast de la Universitatea Deakin din Melbourne, informează theguardian.co.uk.

O echipă de cercetători de la Universitatea Deakin a publicat un articol în Flavour Journal în care susţine că al şaselea gust primar este grăsimea.

În ciuda faptului că grăsimea a fost catalogată drept un gust în anul 330 înaintea erei noastre de către Aristotel, în timpurile moderne a fost asociată cu textura, eliberarea de arome şi proprietăţile termice ale mâncării şi nu cu simţul gustului.

Pentru foarte mult timp, doar patru gusturi primare au fost luate în considerare, iar umami a fost acceptat abia în 2002.

Pentru ca grăsimea să fie considerată un gust, trebuie să îndeplinească cinci criterii.

În articolul “Is Fat the Sixth Taste Primary? Evidence and Implications”, profesorul Keast descrie cum grăsimea îndeplineşte aceste criterii, care includ condiţia ca limba să aibă receptori pentru detectarea acizilor graşi.

Cercetătorii cred că aceste descoperiri ar putea fi utile în lupta împotriva obezităţii la nivel mondial.

Un studiu anterior al aceleiaşi echipe, care a fost efectuat pe 500 de voluntari timp de mai mulţi ani, a arătat că oamenii care sunt sensibili la gustul grăsimii mănâncă mai puţin.

“Trebuie să punem mult mai multă grăsime în testele pe care le efectuăm pe oameni obezi şi supraponderali pentru ca aceştia să o poată identifica, comparativ cu cazul persoanelor cu o greutate normală. Există această relaţie cu dieta care pare să fie foarte importantă”, au spus cercetătorii în articolul publicat în revista Flavour Journal.

 

Sursa: MEDIAFAX

 

Eng.

 

“The evidence we have now are clear and overwhelming enough to be called fat taste,” said Russell Keast from Deakin University in Melbourne, inform theguardian.co.uk.

A team of researchers from Deakin University published an article in the Journal Flavour argues that the sixth primary taste is fat.

Although fat was classified as a taste in 330 BC by Aristotle in modern times has been associated with texture, flavor release and thermal properties of food and not with the sense of taste.

For a long time, only four primary tastes were considered, and umami was accepted only in 2002.

Because fat is considered taste, must meet five criteria.

In the article “Fat Is the Sixth Primary Keys? Evidence and Implications”, Professor Keast describes how fat meet these criteria, including the language provided that have receptors for detecting fatty acids.

Researchers believe that these findings may be useful in combating obesity worldwide.

A previous study of the same team, which was conducted on 500 volunteers over many years has shown that people who are sensitive to the taste of eating less fat.

“We must put much more fat in the tests that you perform overweight and obese people so that they can identify, compared with people with normal weight. There is this relationship with diet seems to be very important,” the researchers said in an article published in the journal Flavour Journal.

Comments are closed.